Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

 

 

 

Játékos formában, zenével, mondókával kísért ügyesítő torna gyerekeknek.

 cica.gif

A zenével, énekkel, mondókával kísért, játékos mozgásfejlesztő tornára 1 - 3 éves korig várom a gyerekeket édesanyjukkal vagy egyéb családtaggal.

 A foglalkozásokon a sok szaladgálást, ugrabugrálást, hintázást, kúszás-mászást, speciális, mozgásfejlesztő eszközök használata egészíti ki.

A tornán fontos szerepet kapnak a dalok, mondókák, melyek segítségével még izgalmasabbá és változatosabbá tehetjük az együtt töltött időt. A ritmikus énekek, mondókák egyúttal fejlesztik a gyermekek szókincsét, kifejezőkészségét emlékezetét, valamint gondolkodását.

A mozgásfejlesztő foglalkozás célja - fejlesztő funkciója mellett- elsősorban az örömszerzés, babának és mamának egyaránt! A mozgásos mondókák, dalok ritmikus szavalása közben a mesés tartalmat egyszerű, játékos mozdulatokkal követjük. Az utánzás öröme a kifejezés, eljátszás örömébe megy át.

 A  játékos feladatok hozzájárulnak a gyerekek mozgáskoordinációjának, egyensúlyérzékének, saját test észlelésének, figyelmének, kooperációs képességének, anyanyelvi készségének fejlődéséhez és elősegítik az idegrendszer érését.

 Célunk a testrészek ismerete, testhelyzet-, és mozgásérzékelés kialakítása, téri tájékozódás fejlesztése, irányok tanulása, gyakorlása, egyensúlygyakorlatok, hely-, helyzetváltoztatás képességének kialakítása, fejlesztése, természetes mozgások gyakorlása, ritmus., tempó-, ütemgyakorlatok tanulása, tartásjavító, izomtónus-szabályzó, izomerősítő gyakorlatok, koordinációs képességek fejlesztése, harmonikus mozgáskép kialaktása, mozgáson keresztül az értelmi struktúrák, szociális képességek kialakítása, fejlesztése. 

A foglalkozásvezető koordinálásával és bátorításával, de kötöttségek nélkül tökéletesíthetik, gyakorolhatják a gyerekek a fejlődési szintjüknek megfelelő, és az érdeklődésüket is felkeltő mozgásformákat.

 A mozgásfejlesztő foglalkozás fontosabb részei és hatása a gyermekekre:

logo.gif

 

        Testünk megismerése, testrészeink mozgásának irányítása, mozgáskoordináció nagymotoros mozgások fejlesztésével, a társas kapcsolatok kialakítása, szabályokkal való ismerkedés.

.         Játékos mozgással és színes segédeszközeink segítségével megismerkedünk a formákkal, a színekkel, az irányokkal, továbbá alapvető parancsszavakat tanulunk meg (például: kússz át alatta, bújj át rajta, ugorj rá!)

         Erősítjük az izomzatot, fejlesztjük a térben való tájékozódást, és persze mindezzel levezetjük a kicsik felesleges energiáját. A gyerekek kellemesen elfáradva, új ismeretekkel, ismeretségekkel gyarapodva mehetnek haza szüleikkel.

        A gyermek testi növekedésének időszaka az első éveiben kezdődik. A foglalkozásokon rengeteg olyan ismeretet szerezhet a szülő, amivel fejleszthetik gyermekük erejét, hajlékonyságát és ruganyosságát a gyermekkor meghatározó éveiben. A mozgásfejlesztő torna fejlesztő funkciója mellett kívánjuk, hogy a legfontosabb célja az örömszerzés legyen.

Bízunk benne, hogy a szülő és gyermeke együttesen élvezni fogja a közösen töltött idő minden percét.

 A foglalkozásokon használt eszközökről:

labda.jpg

 
     A speciális mozgásfejlesztő eszközök élvezetes játéklehetőséget és hasznos tapasztalatokat nyújtanak. Az egyensúlyérzet, a testkép kialakulása, a mozgások indításának és megállításának kontrollja fejleszthető segítségükkel. 

·         Babzsák mivel a kisgyerekek örömmel tornáznak kéziszerekkel, ez az eszköz minden foglalkozásunkon szerepel. A babzsák fogása egyszerű, anyagánál fogva jól alkalmazkodik a tenyérhez, továbbá nem túl nehéz, és mégis van súlya. Különböző testhelyzetekben, illetve más szerekkel kombinálva és végeztethetünk vele gyakorlatokat. Kiváló az egyensúlyérzék fejlesztéséhez.

·         Gördülő deszka Ezzel a minden irányba elmozduló eszközzel kiválóan fejleszthető a térpercepció és az egyensúlyérzék. Álló, ülő és fekvő helyzetben is használható.

·         Egyensúlyozó tölcsér Az eszköz segítségével a gyermek megtapasztalja a bizonytalan egyensúlyi helyzetet és elsajátítja az ahhoz való alkalmazkodást. Sérült, magatartászavaros gyermekeknél a bölcsőben való ringás élményét idézhetik vissza.

·         Akadálypálya Az összetett mozgássor elvégeztetésére adnak lehetőséget. Használatuk során a gyermekek megtapasztalják a különböző testhelyzeteket, térirányokat. Ismeretet szereznek testük és a használt eszközök méretének viszonyáról. Fejlődik egyensúlyozó és állóképességük, szem-kéz és szem-láb koordinációjuk. 

·         Trambulin Ugráláskor egyensúlyvesztés lép fel, amit a trambulinra való visszaérkezésnél újra meg kell találni. Fejlődik a gyermek vesztibuláris [egyensúlyi] rendszere és erősödik az izomzat.

·         Libikóka Lábuk egymás mellé helyezése, a billenési pont érzékelése koncentrációt és egyensúlyozást, valamint szem-láb koordinációt igényel a gyerekektől. 

·         Bújócskacső Az önfeledt bújócskázás során észrevétlenül fejlődik a gyermek mozgáskultúrája és térérzékelése. A gyermek újból és újból át szeretné élni a bebújás-kibújás élményét, mellyel fejleszthetjük testének megismerését.

·         Ejtőernyő Az ejtőernyőt leginkább a csoportos játékokhoz tervezték és kiválóan alkalmas a gyerekek mozgáskészségének fejlesztésére. Ezek a játékok fejlesztik a csoportszellemet, a társas kapcsolatokat, izgalmasak és mozgalmasak. A gyermekek pszichomotoros fejlesztéséhez elengedhetetlen kellék.    

 

gyerobik.jpg